Cây trầu bà - Philodendron

Đối với cây trầu bà – Philodendron cũng như các dòng cây trầu bà – Pothos, Bông Garden đặc biệt yêu thích những chiếc lá, mỗi chiếc mang đến một cảm giác tươi mới & xanh mát cho không gian nội thất, vừa có khả năng lọc không khí, vừa mang đến một ý nghĩa phong thủy nhất định.

Xem thêm